Rostlinná výroba

Zemědělské družstvo obhospodařuje 1 137 ha zemědělské půdy. 

Rostlinná výroba pro rok 2017

  • Ozimá pšenice  459,34 ha
  • Ozimá řepka 196 ha
  • Cukrovka  160 ha
  • Hrách 50 ha
  •  Řepka ozimá 196 ha

 

CELKEM OP 938 ha

 

 Sklizeň 2017

 

Plodina Oseto ha Sklizeno ha Výnos t/ha Celkem t
Pšenice ozimá 459,34 459,34 7,33 3368,00
Ječmen jarní 46,12 46,12 7,03 324,00
Řepka ozimá 195,91 195,91 3,51 688,19
Hrách setý 49,69 49,6 3,40 169,10
Cukrovka 159,42 159,42 91,18 14535,68
         

 

ZD Libčany © 2015