Rostlinná výroba

Zemědělské družstvo obhospodařuje 1 129 ha zemědělské půdy. 

Rostlinná výroba pro rok 2018

  • Ozimá pšenice 351 ha
  • Pěnice jarní 22 ha
  • Ječmen jarní 93 ha
  • Ozimá řepka  199 ha
  • Cukrovka 188 ha
  • Hrách 50 ha

 CELKEM OP 943 ha

 

ZD Libčany © 2015