Rostlinná výroba

Zemědělské družstvo obhospodařuje 1 137 ha zemědělské půdy. 

Rostlinná výroba pro rok 2017

  • Ozimá pšenice  459 ha
  • Ozimá řepka 196 ha
  • Cukrovka  160 ha
  • Hrách 50 ha
  •  Řepka ozimá 196 ha

 

CELKEM OP 938 ha

 

 Sklizeň 2017

 

Plodina Oseto ha Sklizeno ha Výnos t/ha Celkem t
Pšenice ozimá 149,37 149,37 7,33 3368,00
Ječmen jarní 46,12 46,12 7,03 324,00
Řepka ozimá 195,91 195,91 3,51 688,19
Hrách setý 49,69 49,6 3,40 169,10
Cukrovka 159,42 - - -

 

ZD Libčany © 2015