Pro členy družstva

Vážení členové Zemědělského družstva Libčany,

prodej obilí na naturální plnění za letošní rok, bude probíhat v měsíci září, říjen 2018 v termínech:

 

7.9.  14.9. 21.9. 28.9. a 5.10. 2018

vždy od 13:00 hod.  do 16,30 hod.

posklizňová linka v Radíkovicích

 

Obilí lze zakoupit v ceně 370 Kč za 1q v celkovém množství 4q na člena družstva.

K dispozici je pšenice ozimá a ječmen jarní. Lze kombinovat.

Výdej bude do doručených pytlů označených jmenovkou, které je možno zanechat na dílně střediska Radíkovice, nebo lze zakoupit jutové pytle na posklizňové lince za cenu 20 Kč / ks.

 ( objem na 50 kg zrna )

Sláma v obvyklém množství - balík ( 10 kg / ks za 15Kč )

Objednávejte na číslech telefonů: 777 781 065 p. Pavel Košťál nebo na pevné lince 495 585 427.

 

V družstevní prodejně Libčany lze zakoupit zeleninu, ovoce, mošty a med.

Informace na telefonu: 777 791 621, 495 585 330 - 331

Prodejní doba:

Pracovní dny 9:00 až 15:00 hod.     

 

V Libčanech dne 20.srpna 2018                                 

                                                            Jiří Pátek

                                                   ředitel družstva, p.p.              

ZD Libčany © 2015