O nás

Zemědělské  družstvo Libčany

Zemědělské družstvo Libčany  hospodaří na cca 1133 ha zemědělské půdy . Díky své skladbě, tedy rozsáhlému ovocnářství, vybudovaným skladům ovoce a rostlinné výrobě , při absenci chovu krav patří i  v dnešní , krizové, době mezi velmi stabilní zemědělské podniky. 

ZD Libčany vzniklo transformací  v roce 1992/1993 s poměrně širokou členskou základnou. Noví členové z transformace  vnesli do družstva celý svůj majetek, majetkové podíly. 

Zemědělské družstvo Libčany hospodaří v řepařské výrobní oblasti se zaměřením na pěstování potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, řepky olejné a cukrové řepy. 

Významnou specializací  je ovocnářství. Družstvo obhospodařuje jabloňové sady, sady hrušní, sady třešní, broskví a v menšinovém zastoupení i sady slivoní. Pro skladování ovoce je družstvo vybaveno sklady ovoce s technologií ULO ( ultra low oxygen), tedy s řízenou atmosférou při skladování. Chlazení je na bázi ekologické verze bez freonu. 

Jablka jsou tříděna podle velikosti, váhy či barvy na třídičce. Šetrná manipulace plodů je zajištěna díky vodní cestě k třídičce.

Dále provozujeme třídičku na konzumní třešně. Tato technologie umožňuje třídit třešně podle velikosti i podle barvy, s velkým hodinovým výkonem.

Nejkvalitnější třešně jsou zpravidla exportovány prostřednictvím odběratelských firem  na holandské burzy a dále pak  do Německa, Francie a v poslední době i do Anglie.  V dnešní době zaměstnává Zemědělské družstvo Libčany cca 60 stálých pracovníků, sklizňové práce zajišťuje zahraničními sezónními pracovníky.

 

ZD Libčany © 2015