Majetkové vztahy

Zemědělské družstvo Libčany je právní formou „ družstvo“.  Žádný člen nemá majetkový podíl vyšší než 1 % a žádný člen nemá majoritu.

ZD Libčany © 2015