Historie ZD Libčany

Původní Zemědělské družstvo založené v roce 1962 se v roce 1973 - 4 sloučilo (JZD v Hvozdnici, JZD v Libčanech, JZD v Želí a JZD Radíkovice).


Sloučení bylo schváleno od 1.1.1974. Takto vzniklé družstvo se transformovalo v roce 1993 na subjekt, který existuje bez výrazných změn do dnešní doby.


Do transformovaného družstva vložili členové veškerý družstevní majetek. Základní zapisovaný kapitál činí v dnešní době 75 000 000 Kč. Transformované družstvo v rámci restitucí a vydávání majetkových podílů nevložených do družstva vydalo do dnešní doby majetek v hodnotě: 31 920 000 Kč. Dosud nebyly vypořádány pohledávky oprávněných osob (majetkové podíly dle z. č. 42 v hodnotě cca 5 200 00 Kč. Zde se očekává přijetí novely zákona, která vydávání majetkových podílů upraví.


Z uvedeného je zřejmé, že Zemědělské družstvo Libčany je stabilní subjekt, který není existenčně ohrožován nedořešenými majetkoprávními problémy.

ZD Libčany © 2015