Aktuálně

 

 

Vyhodnocení průběhu žní 2016

 

V ZD Libčany je úspěšně ukončena sklizeň ploch obilovin, řepky, hrachu a jetele - inkarnátu viz. stručný přehled níže:

 

Plodina Oseto ha Sklizeno ha Výnos t/ha Celkem t
Pšenice ozimá 416,6 416,6 8,74 3.642
Ječmen jarní 55,18 55,18 7,57   417,5
Řepka ozimá 170,47 170,47 3,92   669,3
Hrách setý 66,6 66,6 3,85   256,4
Jetel - inkarnát 12,51 12,51 0,77      9,6

 

Nyní se pracovníci úseku rostlinné výroby již věnují založení úrody na příští rok.

 

 


Vážení členové Zemědělského družstva Libčany,

 

prodej obilí na naturální plnění za letošní rok, bude probíhat v měsíci září, říjen 2016 a to v termínech:


 16.9.  23.9.  30.9. a 7.10. 2016

 

vždy od 13:00 hod.  do 16,30 hod.


posklizňová linka v Radíkovicích


Obilí lze zakoupit v ceně 350 Kč za 1q v celkovém množství 4q na člena družstva.


K dispozici je pšenice ozimá a ječmen jarní. Lze kombinovat.


Výdej bude do vlastních pytlů označených jmenovkou, nebo lze zakoupit jutové pytle na posklizňové lince za cenu 20 Kč / ks.

 ( objem na 50 kg zrna )


Objednávejte na číslech telefonů: 777 781 065 p. Pavel Košťál


nebo na pevné lince 495 585 427.


 


 

 

 


 Výplata dividend 2015

 V současné době již v předstihu probíhá výplata dividend za rok 2015 - tak aby termín výplaty dividend tj. 31.8.2016 byl řádně dodržen.

 

 

 


ZD Libčany nabízí k odprodeji nevyužitou zemědělskou techniku - pro bližší informace kontaktujte prosím vedoucího střediska mechanizace p. Horáčka 777 781 073 popřípadě p. Košťála 777 781 065.

ZD Libčany nabízí provedení odborných zámečnických prací na zakázku - pro bližší informace kontaktujte prosím ředitele družstva p.Pátka 777 791 625.

 


 

 Prodejna ovoce a zeleniny

 


 

Třídící linka pro jablka

 

Naše sady, Libčany

 

ZD Libčany © 2015