Aktuálně

 

 

Vyhodnocení průběhu žní 2016

 

V ZD Libčany je úspěšně ukončena sklizeň ploch obilovin, řepky, hrachu a jetele - inkarnátu viz. stručný přehled níže:

 

Plodina Oseto ha Sklizeno ha Výnos t/ha Celkem t
Pšenice ozimá 416,6 416,6 8,74 3.642
Ječmen jarní 55,18 55,18 7,57   417,5
Řepka ozimá 170,47 170,47 3,92   669,3
Hrách setý 66,6 66,6 3,85   256,4
Jetel - inkarnát 12,51 12,51 0,77      9,6

 

Nyní se pracovníci úseku rostlinné výroby již věnují založení úrody na příští rok.

 


 Výplata dividend 2015

 V současné době již v předstihu probíhá výplata dividend za rok 2015 - tak aby termín výplaty dividend tj. 31.8.2016 byl řádně dodržen.

 

 

 


ZD Libčany nabízí k odprodeji nevyužitou zemědělskou techniku - pro bližší informace kontaktujte prosím vedoucího střediska mechanizace p. Horáčka 777 781 073 popřípadě p. Košťála 777 781 065.

ZD Libčany nabízí provedení odborných zámečnických prací na zakázku - pro bližší informace kontaktujte prosím ředitele družstva p.Pátka 777 791 625.

 


 

 Prodejna ovoce a zeleniny

 


 

Třídící linka pro jablka

 

Naše sady, Libčany

 

ZD Libčany © 2015